VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich w Kielcach

W dniach 20-21 września 2017 r. koszalińscy, słupscy i szczecineccy archiwiści wzięli udział w VII Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich w Kielcach, którego hasło przewodnie brzmiało „Archiwistyka bez granic”.

Powszechne zjazdy archiwistów organizowane są co pięć lat przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich i Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Biorą w nich udział polskie instytucje i organizacje społeczne skupiające archiwistów i zarządców dokumentacji.

Pierwszego dnia zjazdu wykład pt. „Zarządzanie dokumentacją współczesną – ograniczenia i możliwości w praktyce archiwalnej” wygłosiła dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie, pani Joanna Chojecka.

Koszalińscy archiwiści wzięli też udział w serii warsztatów i paneli dotyczących m.in. edukacyjnej funkcji archiwów, ochrony własności intelektualnej, digitalizacji zbiorów, elektronicznego zarządzania dokumentacją, kreowania pozytywnego wizerunku instytucji, nauk pomocniczych historii oraz wielu innych zagadnień ważnych w pracy każdego archiwisty. Tegoroczny zjazd obfitował w wiele ciekawych i wzbogacających inicjatyw.