Wystawy prezentowane w lipcu i sierpniu w AP

Okres letni sprzyja zwiedzaniu i podziwianiu, a jeśli zwiedzać i podziwiać, to koniecznie należy zajść również do archiwum, gdzie przygotowaliśmy dla Państwa aż 8 ciekawych wystaw dotyczących historii naszego Państwa oraz regionu. Zwiedzanie wystaw odbywa się w siedzibie Archiwum Państwowego w Koszalinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Informacje na temat wystaw dostępne są w Czytelni Akt oraz pod nr telefonu 94 317 03 76.

 

Pamięć Polski. Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć ŚwiataProgram Pamięć Świata powstał z inicjatywy UNESCO w 1992 r. W ramach Programu tworzone są 3 listy dziejowych pomników piśmiennictwa: światowa oraz regionalne i krajowe. Lista światowa prowadzona jest od 1997 r. Dotychczas znalazło się na niej około 350 obiektów. W 1. edycji na Liście znalazło się 11 zabytków polskiego piśmiennictwa stanowiących świadectwo ważnych w dziejach Polski wydarzeń, osób, przemian kulturowych i cywilizacyjnych, m.in. Konstytucja 3 maja, Złoty Kodeks Gnieźnieński, Kronika Galla Anonima, dokument lokacyjny miasta Krakowa, Kazania świętokrzyskie i autograf „Pana Tadeusza”. W 2. edycji Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata została poszerzona o 11 kolejnych bezcennych dokumentów przechowywanych w zbiorach 12 instytucji (z Gdańska, Krakowa, Kórnika, Poznania, Torunia i Warszawy). Wystawę pt. „Pamięć Polski” tworzą oryginały i faksymilia wyróżnionych dokumentów. Wystawę można oglądać w siedzibie Archiwum Państwowego w Koszalinie

Cudze chwalicie, swego nie znacie, czyli skarby światowego dziedzictwa w archiwach polskich – Akta Braci CzeskichAkta Braci Czeskich to zespół akt wytworzonych w trakcie działalności Braci Czeskich na ziemiach polskich. Ruch społeczno-religijny obecny był w Polsce od połowy XV wieku. W połowie XVI wieku było już w Polsce kilkadziesiąt zborów braci czeskich, m.in. w Lesznie. Początkowo siedzibą senioratu był Ostroróg, od lat 30. XVII w. Leszno, gdzie aż do 1944 roku znajdowały się cenne dokumenty, korespondencja seniorów, przywileje dla parafii i szkół, biblioteka oraz dzieła sztuki, które odzwierciedlają dzieje tej religijnej wspólnoty wywodzącej się z nauki Jana Husa. W 2015 r. akta i bibliotekę Braci Czeskich, jako wyjątkowe na skalę światową źródła historyczne ukazujące aktywność polityczno-gospodarczą oraz intelektualną tego ruchu społeczno-religijnego, wpisano na Światową Listę Programu UNESCO Pamięć Świata. Wystawę można oglądać w Archig@lerii na terenie Archiwum Państwowego w Koszalinie

 

Pocztówki ze zbiorów Zbigniewa Wojtkiewicza – koszalińskiego kolekcjonera i pasjonata dziejów Pomorza Zachodniego oraz samego Koszalina, który w latach 2015-2017 przekazał w formie darowizny do Archiwum Państwowego w Koszalinie bardzo duży zbiór poniemieckich materiałów archiwalnych dotyczących przedwojennej historii Pomorza Zachodniego. W skład tego zbioru wchodzi wiele ciekawych i cennych pod względem historycznym i archiwalnym dokumentów, pism, pieczęci (2 szt.), kopert i listów (215 szt.), gazet, książek (25 szt.), wydawnictw, planów i map (14 szt.) oraz pocztówek (ok. 1400!).  Pocztówki ze zbiorów Zbigniewa Wojtkiewicza pochodzą głównie z przedwojennego Czaplinka (niem. Tempelburg), Połczyna Zdroju (niem. Bad Polzin), Mielna (niem. Gross Möllen), Unieścia (niem. Nest), Jeziora Jamno (niem. Jamunder See), Chłop (niem. Bauerhufen), Sarbinowa (niem. Sorenbohm), Świdwina (niem. Schivelbein) oraz Białego Boru (niem. Baldenburg). Cała darowizna Zbigniewa Wojtkiewicza jest przechowywana i udostępniana w Archiwum Państwowym w Koszalinie, jako „Zbiór Zbigniewa Wojtkiewicza”.

W dniu 13 czerwca 2017 roku Zbigniew Wojtkiewicz został odznaczony przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr Wojciecha Wożniaka odznaką „Za Zasługi dla Archiwistyki”.

Wystawę można oglądać w siedzibie Archiwum Państwowego w Koszalinie na parterze przy Oddziale Digitalizacji.

 

Militaria z kolekcji Zygmunta Bilskiego – koszalińskiego kolekcjonera militariów oraz medali i odznaczeń wojskowych – głównie pochodzących z okresu walk o odzyskanie niepodległości przez Polskę (1914-1921); II Rzeczypospolitej (1918-1939) oraz historii Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w czasie II wojny światowej (1939-1945). Zygmunt Bilski jest również rzeźbiarzem-amatorem, miłośnikiem historii Polski i wojskowości. Posiada kolekcję około 50 sztuk wyrzeźbionych przez siebie drewnianych figurek rycerzy, żołnierzy i oficerów polskich od czasów Mieszka I do 1945 roku.

Wystawę można oglądać w siedzibie Archiwum Państwowego w Koszalinie na parterze przy Czytelni Akt

 

Zdjęcia i dokumenty pierwszych pocztowców w Koszalinie – na wystawę składają się archiwalia ze zbioru pani Stefanii Tomaszewskiej, a także niepowtarzalna Kronika Urzędu Pocztowego Koszalin 2 z lat 1945-2000. Wystawę można oglądać w siedzibie Archiwum Państwowego w Koszalinie na I piętrze

 

 

 

 

 

„Tramwajem na plażę…” – na wystawie zaprezentowano fotografie i pocztówki z XX wieku, pochodzące ze zbiorów Bogdana Gołubickiego i Roberta Kasprowiaka, koszalińskich kolekcjonerów. Ich tematyka obejmuje historię koszalińskich miejscowości nadmorskich: Mielna, Unieścia i Czajczego. Ponadto przedstawione zostały materiały ikonograficzne i kartograficzne, związane z przedwojenną komunikacją miejską i plażową w Koszalinie. Szczególną uwagę poświęcono 100-leciu komunikacji plażowej – tramwaju plażowego, kursującego na trasie: Koszalin – Mścice – Unieście w latach 1913-1938. Wystawę można oglądać w siedzibie Archiwum Państwowego w Koszalinie  na parterze przy Czytelni Akt

 

„Köslin- Koszalin. Miasto pomorskie”  –  wystawa stała i ścieżka edukacyjna. Trasa edukacyjna „Köslin-Koszalin. Miasto Pomorskie” jest jednym z elementów wystawy stałej i obejmuje 19 tablic o wymiarach 275 cm x 110 cm i 200 cm x 100 cm, umieszczonych na wewnętrznej części muru otaczającego budynek koszalińskiego Archiwum Państwowego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 2. Zaprezentowane zostały tutaj kopie dokumentów, zdjęć i planów ilustrujących dzieje miasta od chwili jego powstania do lat osiemdziesiątych XX w. Oryginały przechowywane są w Archiwum Krajowym w Greifswaldzie oraz archiwach państwowych w Szczecinie i Koszalinie. Wystawa dostępna całorocznie, prezentowana na murze okalającym posesję Archiwum Państwowego w Koszalinie.

„Przestrzeń w Koszalinie. Koszalin w przestrzeni” – wystawa stała, która zainaugurowała obchody 750-lecia lokacji Koszalina w 2014 r. Zamierzeniem projektu jest popularyzacja źródeł archiwalnych oraz instytucji archiwum państwowego, a także wykorzystania archiwaliów w badaniach regionalnych na przykładzie Koszalina, jako miasta o bogatej, złożonej historii. Kierowany jest on zarówno do mieszkańców i turystów (także zagranicznych) w różnych grupach wiekowych, do miłośników i pasjonatów historii regionalnej, a także do osób zawodowo zajmujących się historią i archiwistyką. Wystawa dostępna całorocznie, prezentowana na murze okalającym posesję Archiwum Państwowego w Koszalinie.