Zebranie naukowe pracowników archiwum

Kilka osób siedzi przy stołach ustawionych w podkowę. Słuchają wystąpienia.W dniu 7 listopada 2023 r. w Archiwum Państwowym w Koszalinie odbyło się zebranie naukowe pracowników placówki.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać dwóch interesujących referatów.

Jako pierwszy wystąpił dr Kacper Pencarski, który opowiedział o zbiorach kartograficznych przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie, wzbogacając swój wykład o liczne ciekawostki dotyczące kartografii na terenie Prus.

Następnie wystąpiła starsza konserwator Małgorzata Korczak, która omówiła wyniki inspekcji pułapek na owady w Archiwum Państwowym w Koszalinie.

Na koniec odbyła się ożywiona dyskusja, w której wzięli udział pracownicy koszalińskiego archiwum i oddziałów zamiejscowych.