36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

14 grudnia 2017 r. w Archig@lerii przy Archiwum Państwowym w Koszalinie odbył się wykład upamiętniający 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Robert Borucki, starszy kustosz Archiwum Państwowego w Koszalinie opowiedział zgromadzonym o dokumentach z zasobu Archiwum, które dotyczą wydarzeń związanych ze stanem wojennym w regionie koszalińskim, następnie dr Marta Marcinkiewicz z Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie przybliżyła warunki, jakie panowały w ośrodkach odosobnienia na terenie byłego województwa koszalińskiego. W wykładzie wzięło udział wielu byłych internowanych, którzy podzielili się swoimi wspomnieniami, co wskazuje na bardzo ważną rolę, jakie mają takie spotkania dla zachowania historii. Dziękujemy IPN oraz Przystanek Historia Koszalin za udane spotkanie.