Zajęcia edukacyjne w Archiwum

24 listopada 2017 r. koszalińscy archiwiści mieli przyjemność gościć studentów Politechniki Koszalińskiej   z kierunku „Turystyka i rekreacja”.

Wspólnie obejrzeliśmy najciekawsze księgi ze zbiorów Archiwum, podejrzeliśmy, co skrywają magazyny i rozmawialiśmy o poszukiwaniach genealogicznych. Kogo, jak kogo, ale gości archiwiści lubią bardzo, serdecznie zapraszamy grupy zorganizowane w każdym wieku do odwiedzin i wspólnego poznawania historii. Zajęcia edukacyjne w archiwum dostępne są przez cały rok, zapisy pod numerami telefonów:

94 317 03 60 (Koszalin)
59 842 54 13 (Słupsk)
94 374 03 63 (Szczecinek)

Zapraszamy!