Zapraszamy na otwarcie wystawy w Szczecinku

Plakat przedstawiający żaglówki stłoczone wokół pomostu na jeziorze. U góry na żółtym tle napis Żeglowanie jest koniecznością po łacinie i po polsku. U dołu na żółtym tle napis Wystawa prezentowana z okazji 60-lecia żeglarskiego klubu sportowego "Orlę" w Szczecinku. Na samym dole na białym tle logotypy współorganizatorów wystawy.W piątek 8 września 2023 r. o godzinie 16.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku nastąpi otwarcie wystawy „Navigare necesse est! Żeglowanie jest koniecznością!”
Wystawa została przygotowana przez Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku we współpracy z żeglarzami z okazji 60- lecia żeglarskiego klubu sportowego „Orlę” Szczecinek.

Ekspozycję stanowią dokumenty i zdjęcia klubu oraz materiały archiwalne z lat 1963-2023 przechowywane w Archiwum Państwowym w Koszalinie Oddział w Szczecinku.
Wystawę wzbogacają również zbiory prywatne żeglarzy i sympatyków klubu: Beaty Bibik, Remigiusza Bieguńskiego, Adama Butowicza, Jerzego Groblewskiego, Natalii Jaszczur, Eugeniusza Kuźmickiego, Katarzyny i Piotra Lisieckich, Piotra Pindrala, Bartosza Sajdaka oraz Andrzeja Wysockiego.
Wystawa będzie prezentowana do 6 października 2023 r.