Instrukcja związana z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Archiwum Państwowe w Koszalinie

Instrukcja związana z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, opracowano w ramach projektu „Procedury bez barier”

 

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wnioski o zapewnienie dostępności

Możesz złożyć do Archiwum Państwowego w Koszalinie informację / wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (dalej „wniosek”).

Kto może złożyć wniosek

W zakresie dostępności Archiwum Państwowego w Koszalinie możesz:

1. poinformować o braku dostępności,

2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności.

Każdy może poinformować o występowaniu bariery.

Jeżeli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, możesz złożyć wniosek o dostępność. W Twoim imieniu może go złożyć również przedstawiciel ustawowy.

Powinieneś we wniosku wykazać interes faktyczny, tj. wskazać realną potrzebę skorzystania z usług Archiwum Państwowego w Koszalinie.

Wniosek powinien zawierać

1. Twoje dane kontaktowe,

2. wskazanie bariery (utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym),

3. sposób, w jaki możemy zapewnić Tobie dostępność,

4. sposób, w jaki możemy się z Tobą skontaktować.

Złożenie wniosku

Wniosek możesz:

1. przesłać na adres:

Archiwum Państwowe w Koszalinie

Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

75-803 Koszalin;

2. złożyć w sekretariacie Archiwum Państwowego w Koszalinie w godzinach od 7:30 do 15:30,

3. przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl),

4. przesłać pocztą elektroniczną – na e-mail: sekretariat@koszalin.ap.gov.pl

Termin realizacji

Odpowiemy Tobie w ciągu 14 dni.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności w tym terminie, poinformujemy Ciebie o przyczynach opóźnienia. Otrzymasz wówczas odpowiedź w ciągu 2 miesięcy.

Jeżeli nie mamy możliwości zapewnienia Tobie dostępności, zaproponujemy rozwiązanie alternatywne.

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zapewnimy Tobie dostępności, masz prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON (https://www.pfron.org.pl/fileadmin/dostepnosc/formularze_wniosek_skarga/Skarga_na_brak_dostepnosci.pdf)

Masz na to 30 dni od dnia otrzymania od nas odpowiedzi.

Powyższa informacja została zredagowana na podstawie

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 poz. 1062, z poźn.zm.)

 

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej „wniosek z żądaniem”)

 Kto może złożyć wniosek z żądaniem

Możesz złożyć do Archiwum Państwowego w Koszalinie wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej (dalej „wniosek z żądaniem”).

Wniosek z żądaniem powinien zawierać

1. Twoje dane kontaktowe,

2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej albo elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej Archiwum Państwowego w Koszalinie, które mają być dostępne cyfrowo,

3. sposób, w jaki możemy zapewnić alternatywny dostęp,

4. sposób, w jaki możemy się z Tobą skontaktować.

 Złożenie wniosku z żądaniem

Wniosek z żądaniem można:

1. przesłać na adres:

Archiwum Państwowe w Koszalinie

Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

Koszalin;

2. złożyć w sekretariacie Archiwum Państwowego w Koszalinie w godzinach od 7:30 do 15:30,

3. przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl),

4.przesłać pocztą elektroniczną – na e-mail: sekretariat@koszalin.ap.gov.pl

Termin realizacji

Odpowiemy Tobie w ciągu 7 dni.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej w tym terminie, poinformujemy Ciebie o przyczynach opóźnienia. Otrzymasz wówczas odpowiedź w ciągu 2 miesięcy.

Jeżeli nie mamy możliwości zapewnienia Tobie dostępności cyfrowej, zaproponujemy rozwiązanie alternatywne.

Tryb odwoławczy

Jeśli nie zapewnimy Tobie dostępności, masz prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie.

 

Powyższa informacja została zredagowana na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848, z późn. zm.)

 

Pliki do pobrania:

Informacja o braku dostępnościword i pdf

Wniosek o zapewnienie dostępnościword i pdf

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowejword i pdf